Liên hệ

Bạn có những ý tưởng hoặc câu hỏi muốn chia sẻ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

JIMMY PHAM - NHÀ SÁNG LẬP KOTO & VietHarvest

Email: founder@koto.com.au

Số điện thoại: +84 88 899 55 22 (VN)

Louise Tran - Đồng sáng lập VietHarvest

Email: hello@vietharvest.com

Số điện thoại: +61 466 620 744 (AUS)

This field is for validation purposes and should be left unchanged.