Tài trợ nguồn thực phẩm

Nếu bạn là một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và nhận thấy nguồn thực phẩm chất lượng tốt của mình có nhiều nguy cơ bị lãng phí. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Chúng tôi rất cần tình nguyện viên đầy nhiệt huyết và tận tậm, các nhà tài trợ thực phẩm, đội ngũ công nghệ và quản trịđặc biệt là những nhà ủng hộ tài chính – những người tin tưởng vào tầm nhìn của chúng tôi trong việc giảm lãng phí thực phẩm và nạn đói.

Chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!

Loại hình công ty/ doanh nghiệp của bạn?
Loại thực phẩm tổ chức muốn đóng góp *(Required)
VietHarvest có thể “giải cứu” lượng thực phẩm dư thừa từ các doanh nghiệp đã đăng ký. Chúng tôi thu thập tất cả các loại thực phẩm dư thừa còn có thể ăn được và tốt cho sức khỏe. Sau đó, chúng tôi phân phối lại thực phẩm này trực tiếp đến các tổ chức từ thiện/ cô nhi viện/ bệnh viện để phục vụ những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.