Đăng ký tình nguyện viên

Bạn muốn cùng chúng tôi tạo ra tác động tích cực lâu dài trong việc giảm lãng phí thực phẩm và nạn đói ở Việt Nam?

Chúng tôi rất cần tình nguyện viên đầy nhiệt huyết và tận tậm, các nhà tài trợ thực phẩm, đội ngũ công nghệ và quản trịđặc biệt là những nhà ủng hộ tài chính – những người tin tưởng vào tầm nhìn của chúng tôi trong việc giảm lãng phí thực phẩm và nạn đói.

Chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!

Liên hệ với chúng tôi qua hello@vietharvest.com.

Họ và tên(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.