Tham gia

thumbnail_03

trở thành
tình nguyện viên

Bạn có đam mê và nhiệt huyết muốn nâng cao ý thức của cộng đồng về tiết kiệm lương thực, thực phẩm, nhằm cải thiện môi trường sống và hành động để chống lại biến đổi khí hậu?

Hãy trở thành một tình nguyện viên của VietHarvest và giúp chúng tôi lan tỏa thông điệp ý nghĩa này!

NHÀ TÀI TRỢ
NGUỒN THỰC PHẨM

Nếu bạn là một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và nhận thấy nguồn thực phẩm chất lượng tốt của mình có nhiều nguy cơ bị lãng phí trong quá trình vận hành của tổ chức, bạn có thể tham gia mạng lưới Nhà tài trợ nguồn thực phẩm của chúng tôi.

thumbnail_02
thumbnail-04

Tài trợ nguồn
ngân sách

Bạn muốn biết đóng góp của mình có thể tạo ra những tác động tích cực gì cho xã hội? Chúng tôi thiết kế các gói tài trợ riêng dành cho các nhà tài trợ hiện kim hoặc hoặc hiện vật phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của quý công ty.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi hello@vietharvest.com.

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi