Sứ mệnh

_DSC8804_EDITED

TẦM NHÌN
& SỨ MỆNH​

Tại VietHarvest, chúng tôi nỗ lực đóng góp những giải pháp gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc.

VietHarvest cam kết trở thành một doanh nghiệp xã hội bền vững, sáng tạo với mong muốn giải quyết thực trạng lãng phí thực phẩm và nạn đói, nhằm chia sẻ đến những cộng đồng còn khó khăn và kém may mắn tại Việt Nam.

CHIẾN DỊCH CHỐNG LÃNG PHÍ THỰC PHẨM​

Chúng tôi hướng tới việc kết nối người Việt nhằm mục đích kết nối lại tất cả người dân Việt Nam với giá trị của thực phẩm và biến lãng phí thực phẩm trở thành dĩ vãng. Chương trình cung cấp những cách thiết thực và dễ dàng để giúp bạn tiết kiệm thực phẩm tại nhà, thông qua bốn hành động đơn giản: Nhìn. Mua. Lưu trữ. Nấu ăn.

Giảm thiểu lãng phí thực phẩm

Vấn đề chất thải từ thực phẩm thường không được nhắc đến trong những cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu. Thế nhưng, thực phẩm dư thừa lại chính là nguyên nhân gây ra tới 8% lượng khí nhà kính toàn cầu ( hơn cả lĩnh vực hàng không).

Giải cứu thực phẩm

Giải cứu và cứu trợ thực phẩm bị lãng phí là nền tảng cốt lõi cho mọi hành động và giải pháp của VietHarvest. Trên hành trình đó, chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng văn hoá tiêu thụ lương thực bền vững và góp phần tạo nên một thế giới nơi ai cũng có quyền được tiếp cận nguồn thực phẩm đảm bảo, bổ dưỡng.

Tài trợ nguồn thực phẩm

Nếu bạn làm việc trong một doanh nghiệp ngành thực phẩm và có lượng thực phẩm dư thừa lớn, hãy cùng chung tay với VietHarvest nhằm giảm thiểu chất thải, giảm chi phí xử lý thực phẩm dư thừa và góp phần xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Tài trợ nguồn thực phẩm

Nếu bạn làm việc trong một doanh nghiệp ngành thực phẩm và có lượng thực phẩm dư thừa lớn, hãy cùng chung tay với VietHarvest nhằm giảm thiểu chất thải, giảm chi phí xử lý thực phẩm dư thừa và góp phần xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam.